Tempeliers.be

Tempeliers.be en de VSTH vzw

ridderorden
De website tempeliers.be beperkt zich niet uitsluitend tot de studie van de tempelorde. Omdat de geschiedenis van pakweg de hospitaalridders van Sint-Jan (later de Orde van Malta), nauw verbonden is aan die van de tempeliers, bestuderen we de ridderorden in het algemeen. De rode draad blijft de Kruistochten in het algemeen, in al zijn aspecten.


Expo over Tempeliers in Parijs opent in 2013

November 28, 2010 by Jan Hosten
expo templiers paris
3D voorstelling van de Tempeliersexpositie die in 2013 de deuren opent.
Foto: Mairie du IIIe arrondissement de Paris.

In 2003 werd er een archeologisch vooronderzoek verricht in de Carreau du Temple, de
overdekte markt die bovenop het kerkhof van de Tempeliers en de Hospitaalridders werd
gebouwd. Dit leverde een mooi resultaat op, het absis van de Tempelierskerk werd
teruggevonden, net als 600 graven uit een periode van de 12e tot en met de 17e eeuw. Het
onderzoek werd in 2009 heropgestart. De opgravingen gebeuren onder leiding van Didier
Busson, directeur scientifique du projet au département d’histoire de l’architecture et
archéologie de la Ville de Paris. In 2013 opent de gerenoveerde evenementenhal. In de
ondergrondse verdieping zal er een permanente tentoonstelling zijn over de Tempeliers en
hun vestiging in Parijs. Meer info

Italiaanse historica forceert link tussen de Tempeliers en de Lijkwade van Turijn

December 13, 2009 by Jan Hosten

De Tempeliers en de Lijkwade van Christus

De Italiaanse historica Barbara Frale, publiceerde onlangs haar boek 'I Templari e la Sindone di Cristo' of de Tempeliers en de Lijkwade van Christus. Frale, die verbonden is aan het zgn. Geheim Archief van het Vaticaan, meent dat de Tempeliers tientallen jaren de Lijkwade verborgen hielden. Daarmee geeft ze aan dat de Lijkwade authentiek zou zijn, wat lijnrecht ingaat tegen alle onderzoeken die het doek als een 14e eeuwse creatie dateren. Frale viste voor haar conclusies de argumenten van de Brit Ian Wilson op, die in 1978 de Tempelridders aan de Lijkwade koppelde. Prof. Macolm Barber (Univ. of Reading) maakte in 1982 al komaf met de verzinsels van Wilson, maar dat lijkt Frale niet te storen. In 2010 zal de Lijkwade voor het eerst sinds lang terug te zien zijn voor het grote publiek. Het lijkt erop dat de publicatie van Frale kadert in de media-campagne die dit evenement in de schijnwerpers moet plaatsen. In 2010 publiceert Dr. Anke Napp (Univ. Hamburg) over de mythen van de Tempelorde. In een van de hoofdstukken zal ze aantonen dat er geen enkel wetenschappelijk aantoonbaar verband bestaat tussen de Tempelorde en de Lijkwade van Turijn.

Voor VSTH-leden is er meer informatie over dit onderwerp beschikbaar in Nieuwsflash 006 (15 November 2009).

'Montfort Castle Project' herstelt burcht Duitse Orde

June 20, 2009 by Jan Hosten

Montfort Castle Israel

(Ieper VSTH vzw - SSCLE, 2009) In april besliste de Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) om het ‘Montfort Castle Project’ (MPC) te ondersteunen. Dr Adrian Boas, lid van de SSCLE, is de drijvende kracht achter dit project. Het gaat om een interdisciplinaire missie, geleid door een internationaal team van hoogaangeschreven wetenschappers. De SSCLE beschikt niet over voldoende financiële middelen om het project van centen te voorzien, maar wil vooral de academische status van het project optillen. Dit kan Dr Boas en zijn team helpen om subsidies te krijgen over de landsgrenzen heen. De voortgang van het onderzoek zal te volgen zijn in de bulletins en op de websites van de SSCLE en van de VSTH vzw. 

VSTH vzw zal het onderzoek op de voet volgen en verslag brengen op deze website.

Link


Publicatie Congres Tempeliers 2010

Apr 21, 2007 by Jan Hosten (rev. November 30th, 2008)

Congres tempeliers 2008

Op 12 en 13 september 2008 organiseerde de VSTH vzw een internationaal congres over de Tempeliers., in samenwerking met de Stad Ieper en met de Erfgoedcel van Ieper. Dit tweedaags congres lokte sprekers van internationaal niveau uit verschillende landen. 

De VSTH vzw bundelt momenteel de teksten van de sprekers. Aangevuld met andere informatie en beeldmateriaal, zal dit boek ook meteen de eerste publicatie van de vzw vormen. Leden van de VSTH vzw die hun lidgeld voor de periode 2009-2010 betalen, krijgen het boek thuisbezorgd eind 2010. Niet-leden zullen het boek via deze website kunnen bestellen. Voor de e-leden van de vzw is er een digitale versie van het boek voorzien.

Link:
Congres 'Tempeliers' 12/13 september 2008 - Ieper


Download de folder hier


VSTH vzw bestudeert de ridderorden
VSTH vzw studies the military orders

Apr 12, 2008 by Jan Hosten

vsth vzw

Onlangs werd de Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders, in het kort VSTH vzw, opgericht. Deze vereniging zonder winstoogmerk wil de studie over de ridderorden en de kruistochten ondersteunen en bruggen bouwen tussen onderzoekers van verschillende nationaliteiten, tussen academici en amateurs.

Leden krijgen een tweejaarlijkse publicatie, een tweemaandelijks bulletin per e-mail en korting voor evenementen zoals het congres 2008 en vanaf 2009 toegang tot een privé-website met archieven en beelmateriaal.

Meer informatie


Nieuw forum online

July 15, 2008 by Jan Hosten

tempeliersforum

U kan vanaf vandaag terecht op het nieuwe forum van tempeliers.be. Hier kan u van gedachten wisselen over tempeliers, ridderorden en kruistochten. In principe kan elk aspect aan bod komen, van het puur historische tot het volkskundige. Stel gerust een vraag aan de academici of andere kenners die deze site frequenteren. Vraagt u zich af of die ene fles Chateau La Commanderie uit uw kelder iets met de Tempeliers te maken heeft of heeft u net een leuke vakantie doorgebracht in een ferme des templiers, vertel ons dan gerust uw verhaal.

Ga naar het forum


De Tempeliers in de Lage Landen

Jan 1, 2006 by Jan Hosten

ridderorden

Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos